Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Να κάμωμε μία κυβέρνησι συνθεμένη από 12 Τούρκους και 12 Ελληνας, και η σημαία μας από το ένα μέρος την ημισέληνο, και από το άλλο το σταυρό

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Να κάμωμε μία κυβέρνησι συνθεμένη από 12 Τούρκους και 12 Ελληνας, και η σημαία μας από το ένα μέρος την ημισέληνο, και από το άλλο το σταυρό

Screen Shot 2015-03-26 at 3.03.48 PMΑναδημοσίευση από https://xyzcontagion.wordpress.com

«[…] Το σχέδιον ήτον, ότι όλα τα κάστρα της Μεσσηνίας, της Πάτρας, της Μονεμβασίας, άμα εβγούμε να κηρυχθούν υπέρ ημών·
και ήλθον όλοι οι Τούρκοι και Ρωμαίοι οι σημαντικοί και ωμίλησαν εις την Ζάκυνθον, να κάμωμε μία κυβέρνησι συνθεμένη από 12 Τούρκους και 12 Ελληνας να κυβερνούν τον λαόν.
Οι Τούρκοι επίσης να καταδικάζωνται καθώς και οι Ελληνες·
τους νόμους τους είχαμε εγγράφους εις τους Κορφούς (=Κέρκυρα) από τον Δονζελότ (=ο Γάλλος Γενικός Δοικητής Κέρκυρας και Επτανήσου).
Η σημαία μας από το ένα μέρος το φεγγάρι (=την ημισέληνο), και από το άλλο το σταυρό·
και το σχέδιό μας ήτον, άμα επατούσαμε τον Μωρέα να κάμωμε αναφοραίς εις τον Σουλτάνο και να του λέγωμεν, ότι ημείς δεν αποστατήσαμεν εναντίον σου, πλην εναντίον του τυράννου του Βελή πασά […]».

Ποιος τα έγραφε αυτά, που ήθελε κυβέρνησιν από 12 Τούρκους και 12 Ελληνες και τη σημαία μισή-μισή, με ημισέληνο και σταυρό αντάμα;;;

Απάντηση:
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής«, σελίδες 37-38.

****************************

Η εικόνα με το κέρινο ομοίωμα από το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας (Παύλος Βρέλλης) βρέθηκε εδώ.

2.184

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση