Μετά από 32 ημέρες απεργίας πείνας και 8 ημέρες απεργίας δίψας

Μετά από 32 ημέρες απεργίας πείνας και 8 ημέρες απεργίας δίψας

50

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση