Κήρυξη παναττικής στάσης εργασίας σε όλες τις δομές της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Κήρυξη παναττικής στάσης εργασίας σε όλες τις δομές της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Κήρυξη παναττικής στάσης εργασίας σε όλες τις δομές της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, από τις 12.00 έως τις 17.00.

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ (εφεξής ΣΒΕΜΚΟ) αποτελεί τον πρωτοβάθμιο κλαδικό συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως ισχύει από την ίδρυσή του, η οποία αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 7216/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Είμαστε ενήμεροι από εργαζόμενους/ες και μέλη μας πως έχει κατατεθεί από μεριάς συναδέλφων/σων εργαζομένων στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ καταστατικό σύστασης επιχειρησιακού σωματείου με αριθμό κατάθεσης ΕΑΚ 634/2018. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως σε αίτημα συνάντησης της προσωρινής διοικούσας του υπό σύσταση επιχειρησιακού σωματείου με τη διοίκηση της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, το οποίο εστάλη στις 24/12/2018, απαντήσατε αρνητικά μη αναγνωρίζοντας το θεσμικό χαρακτήρα του υπό σύσταση επιχειρησιακού σωματείου αλλά και καταστρατηγώντας το απαραβίαστο δικαίωμα της έκφρασης συνδικαλιστικής δράσης που στόχο έχει την ανάδειξη ζητημάτων που άπτονται των εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων/σων που εργάζονται στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, και ως αποτέλεσμα της μη αναγνώρισης από μεριάς της διοίκησης του υπό σύσταση επιχειρησιακού σωματείου, σας γνωστοποιούμε εγγράφως και εγκαίρως, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και τα καταστατικά των σωματείων μας, ότι, βάσει σχετικών αποφάσεων των συλλογικών μας οργάνων, κηρύσσουμε, εις ένδειξη διαμαρτυρίας, παναττική στάση εργασίας σε όλες τις δομές της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, από τις 12.00 μέχρι και τις 17.00.

Καλούμε τη διοίκηση της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ να προχωρήσει άμεσα σε συνάντηση με τους νόμιμους εκπροσώπους του υπό σύσταση επιχειρησιακού σωματείου ώστε να τεθούν υπόψιν της τα ζητήματα που έχουν προκύψει στους εργασιακούς χώρους που απασχολούνται συνάδελφοι/σες.

Σας επισημαίνουμε ότι το σωματείο μας είναι κλαδικό και πανελλαδικό και, ως εκ τούτου, στην στάση εργασίας έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι και όλες οι συνάδελφοι που εργάζονται σε δομές της οργάνωσής σας. Η συμμετοχή δε σε προκηρυγμένη στάση εργασίας, και εν γένει οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, προστατεύονται από τον νόμο και τυχόν εκδικητικότητα του εκάστοτε εργοδότη.

Σωματείο Εργαζομένων στη MKO Άρσις

 

38

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση