Χουντικού τύπου εγκύκλιος προς κατασκευή ψευδομαρτύρων

Χουντικού τύπου εγκύκλιος προς κατασκευή ψευδομαρτύρων

Διαβάζεις την εγκύκλιο που εξέδωσε η Νομική Σύμβουλος του κράτους στο υπουργείο Μετανάστευσης, Ελένη Πασαμιχάλη, και τσιμπιέσαι για να δεις αν είσαι ξύπνιος ή αν βλέπεις εφιάλτη ότι επιστρέψαμε στην εποχή της χούντας. Διαβάστε και φρίξτε (οι εμφάσεις δικές μας):


«Θέμα: Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο

Αναφορικά με την εξέταση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και επειδή έχει παρατηρηθεί η πρόθεση πληρεξουσίων δικηγόρων των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου να ζητούν από αυτούς να καταθέτουν ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου ή γραπτώς δια λήψης ένορκης βεβαιώσεως ενώπιον συμβολαιογράφου, προς απόδειξη των ισχυρισμών τους, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, να ενημερώσουν τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους ότι η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα, καθώς και ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης.

Η Νομική Σύμβουλος του κράτους
Ελένη Πασαμιχάλη»

Κάθε έλληνας πολίτης, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε όχι, έχει καθήκον αληθείας ενώπιον των δικαστηρίων. Αλλωστε, ο όρκος που καλείται να δώσει όταν ανεβαίνει στο βήμα του μάρτυρα, πολιτικός ή θρησκευτικός, έχει το ίδιο περιεχόμενο: «θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».

Υπάρχει, βέβαια, και η ψευδής κατάθεση που είναι αδίκημα. Το άρθρο 224 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει: «1. Οποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών έως τρία έτη και χρηματική ποινή. 2. Οποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να δώσει τη μαρτυρία του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις που έχει ο μάρτυρας στο δικαστήριο. Να πει όλη την αλήθεια και αν δεν την πει ή αν πει ψέματα, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Δεν έχει σημασία η επαγγελματική του ιδιότητα, δεν έχει σημασία αν ένας από τους διαδίκους είναι ο εργοδότης του. Ο μάρτυρας έχει μόνο την υποχρέωση να πει όλη την αλήθεια. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση του μάρτυρα. Το δικαστήριο αποφασίζει. Οι διάδικοι μπορούν ν’ αμφισβητήσουν το περιεχόμενο της κατάθεσης του μάρτυρα. Πάλι το δικαστήριο αποφασίζει.

Εδώ, όμως, έχουμε το ίδιο το ελληνικό κράτος να απειλεί υπαλλήλους του με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις αν καταθέσουν σε βάρος του! Προσέξτε, δεν τους απειλεί με διώξεις αν πουν ψέματα (πράγμα που είναι δικαίωμά του), αλλά αν πουν την αλήθεια, η οποία δε συμφέρει το Δημόσιο-εργοδότη! Η Νομική Σύμβουλος Πασαμιχάλη, προφανώς κατ’ απαίτηση του Μηταράκη, λέει στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες Ασύλου, Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στην Αρχή Προσφυγών, ότι στα δικαστήρια δικαιούνται να προσέρχονται μόνο για να καταθέσουν υπέρ των θέσεων του Δημοσίου, αφού προηγουμένως «πάρουν γραμμή» για το τι πρέπει να πουν.

Ας μην κοροϊδευόμαστε, το ζήτημα αφορά αιτήματα προσφύγων για αναγνώριση της προσφυγικής τους ιδιότητας, η οποία δεν τους χορηγήθηκε με κάποια από τις γνωστές «ψεκάστε-σκουπίστε-απελάστε» διαδικασίες. Απειλούνται με διώξεις οι υπάλληλοι που θα καταθέσουν πραγματικά περιστατικά τα οποία δε συνάδουν με την απορριπτική απόφαση που εκδόθηκε. Υπάρχουν πολλοί… δικαιωματιστές, έλεγε πριν από λίγη ώρα ο Κοττάκης από τη συχνότητα του Real FM. Το Δημόσιο δεν είναι πορνείο να κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, συμπλήρωνε με δεξιοεθνικιστική αγανάκτηση. Κι αυτός ο άνθρωπος έχει σπουδάσει νομικά!

Μετά το σάλο που ξέσπασε (οργίλη ανακοίνωση αναγκάστηκε να εκδώσει και η ΑΔΕΔΥ), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με απογευματινή του ανακοίνωση, προσπάθησε δήθεν να συμμαζέψει την κατάσταση. Η ανακοίνωση του ΝΣΚ, όμως, είναι πρόστυχη, γιατί δικαιώνει πλήρως την εγκύκλιο Πασαμιχάλη, σουλουπώνοντας τις απροκάλυπτες διατυπώσεις για να μείνει ίδια στην ουσία της. Την παραθέτουμε (οι εμφάσεις δικές μας):

«Σχετικά το ζήτημα που ανέκυψε μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο και σε ιστοσελίδες, με αφορμή το έγγραφο, με αριθμό 441-ΛΠ820/2021/01-06-2021 του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Η αληθής και πάγια επιστημονική θέση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των συντακτών του παραπάνω εγγράφου, είναι ότι δεν απαγορεύεται η εξέταση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ως μαρτύρων ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( ΚΠολΔ), Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ).

Πλην, όμως, για την εξέταση αυτή, θα πρέπει να τηρείται το καθήκον εχεμύθειας του υπαλλήλου (άρθρο 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007).

  1. Ειδικότερα, όταν ο υπάλληλος καλείται από δικαστήριο ή δικαστική αρχή ή προσέρχεται οικειοθελώς ως μάρτυρας σε δικαστική διαδικασία, οφείλει, προκειμένου να καταθέσει για ζητήματα απόρρητα ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών και για τα οποία, κατά την κοινή πείρα και λογική, επιβάλλεται να τηρεί εχεμύθεια, να έχει λάβει προηγουμένως άδεια από τον αρμόδιο Υπουργό (άρθρα 400 αριθ. 2 ΚΠολΔ, 212 παρ.1 ΚΠΔ, 183 ΚΔΔ).
  2. Η παραπάνω πρόνοια λαμβάνεται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την προστασία του ίδιου του υπαλλήλου, αφού, σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος εχεμύθειας, αυτός υπέχει πειθαρχική (π.χ άρθρο 107, παρ. 1, περ. η΄ του Υπαλληλικού Κώδικα) και -υπό προϋποθέσεις- και ποινική ευθύνη (π.χ άρθρα, 252, 259 του Ποινικού Κώδικα).
  3. Εξυπακούεται ότι οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί, δρουν εντός του πλαισίου που το Σύνταγμα, ο Οργανισμός του ΝΣΚ, αλλά και οι παραπάνω Κώδικες προσδιορίζουν και σε καμία περίπτωση δεν θέτουν- ούτε θα μπορούσαν άλλωστε να θέσουν – πρόσθετους περιορισμούς στους υπαλλήλους που αφορούν στο επιτρεπτό ή στο περιεχόμενο της μαρτυρίας τους».

Είναι χαρακτηριστικά τα δύο άρθρα του Ποινικού Κώδικα που επικαλείται το ΝΣΚ. Το 259 αναφέρεται σε παράβαση καθήκοντος με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου οφέλους. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα εδώ; Οχι φυσικά. Το 252 αναφέρεται στην παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Ο υπάλληλος που θα γνωστοποιήσει σε άλλον απόρρητα της υπηρεσίας (διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά), τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κάποιον τρίτο, αλλά για δικαστήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώπιον του οποίου ο υπάλληλος οφείλει να πει όλη την αλήθεια. Και γενικότερα, υπάρχουν απόρρητα ζητήματα σε υποθέσεις αιτημάτων για χορήγηση ασύλου; Οχι βέβαια.

Από την άλλη, ο δημόσιος υπάλληλος πληροφορείται γεγονότα που σχετίζονται με υποθέσεις αιτημάτων για χορήγηση ασύλου, μόνο «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία των καθηκόντων του». Αλλιώς η μαρτυρία του δεν έχει καμιά αξία. Τι λέει το ΝΣΚ; Οτι «κατά την κοινή πείρα και λογική επιβάλλεται να τηρεί εχεμύθεια». Και για να καταθέσει θα πρέπει πρώτα να του δώσει άδεια ο υπουργός. Αλλιώς, έχει πειθαρχική και ενδεχομένως και ποινική ευθύνη.

Είναι τόσο αόριστη η αναφορά στο «καθήκον εχεμύθειας» και ακόμα πιο αόριστη η επίκληση της «κοινής πείρας και λογικής», ώστε το μόνο που μένει είναι η απειλή, η οποία διατυπώνεται πιο… κομψά (πιο πρόστυχα δηλαδή) σε σχέση με την Πασαμιχάλη. Πάνω από το κεφάλι κάθε υπάλληλου κρέμεται η δαμόκλειος σπάθη της πειθαρχικής ή και ποινικής δίωξης, αν καταθέσει υπέρ του πρόσφυγα και όχι υπέρ του Δημοσίου που απέρριψε το αίτημά του για άσυλο. «Προσέξτε γιατί θα μπλέξετε» είναι η προειδοποίηση-απειλή προς τους εργαζόμενους σ’ αυτές τις υπηρεσίες, με σκοπό να τους αποτρέψει από κατάθεση της αλήθειας σε δικαστήρια. Θέλουν να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε στρατιώτες μαφίας, που δεσμεύονται από την ομερτά.


 

Πηγη: eksegersi.gr μέσω imerodromos.gr

120

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση