ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ + ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

«Κλειδωμένες πόρτες», στέρηση των κινητών τηλεφώνων και απαγόρευση προμήθειας φαγητού μέσω ντελίβερι είναι τα ακραία μέτρα περιορισμού που έχουν λάβει εν μέσω πανδημίας, παραβιάζοντας ευθέως τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών, Διευθύνσεις ψυχιατρικών κλινικών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων και στεγαστικών δομών.

Η έλλειψη προσωπικού, επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, στα ψυχιατρικά νοσοκομεία «Δρομοκαΐτειο» και «Δαφνί», στα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και στις στεγαστικές δομές κυρίως των ΝΠΔΔ και ο υπαρκτός φόβος προσβολής του προσωπικού από τον νέο κορονοϊό είναι οι λόγοι της επιβολής των απάνθρωπων μέτρων σε βάρος των ψυχικά ασθενών, εκτιμά μιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο καταγγέλλων, Γιάννης Αλεξάκης, δικηγόρος, μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του υπουργείου Υγείας. Ο ίδιος ζητά την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι «κλειδωμένες πόρτες» έχουν συνέπεια την απαγόρευση κάθε εξόδου – ακόμη και του ατομικού προαυλισμού των ψυχικά ασθενών. Η δε στέρηση των κινητών τους τηλεφώνων, μας λέει, και φυσικά η απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχει αποτέλεσμα -σε συνδυασμό με το μέτρο της απαγόρευσης του επισκεπτηρίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας- να «διαμορφώνει συνθήκες πλήρους απομόνωσης των ψυχικά ασθενών». Τη στιγμή, δε, που η απουσία επαφής με τον έξω κόσμο και η απαγόρευση του επισκεπτηρίου θα πρέπει να αντισταθμίζονται «από την αυξημένη πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας (όπως το τηλέφωνο ή οι βιντεοκλήσεις)».

Οι τηλεφωνικές κλήσεις, εξηγεί ο Γ. Αλεξάκης, πραγματοποιούνται από το κοινόχρηστο σταθερό τηλέφωνο των ψυχιατρικών τμημάτων και στεγαστικών δομών σε συγκεκριμένες, περιορισμένες ώρες, παρά το γεγονός ότι η ευρεία χρήση της μοναδικής κοινόχρηστης τηλεφωνικής συσκευής από μεγάλο αριθμό χρηστών ενέχει σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης του νέου κορονοϊού. «Σε κάθε περίπτωση, η στέρηση των κινητών τηλεφώνων παραβιάζει το δικαίωμα των ψυχικά ασθενών, ιδίως όσων διαμένουν σε στεγαστικές δομές, στην ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και επικοινωνίας», μας λέει. Σε αυτά τα μέτρα προστίθεται και η απαγόρευση παραγγελίας φαγητού.

Οι ψυχικά ασθενείς, όπως όλοι μας, θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων στο μέτρο του περιορισμού κυκλοφορίας που ισχύει για τον γενικό πληθυσμό, όπως είναι η μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους, η σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του 1,5 μέτρου. Η σωματική άσκηση, φυσικά, μπορεί να γίνει στις ατελείωτες εκτάσεις των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων, χωρίς να χρειάζεται να βγει ο ασθενής από τον χώρο του νοσοκομείου. Ούτε αυτό όμως δεν τους επιτρέπουν!

Παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων

«Τα μέτρα ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού και προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, πέρα από το γεγονός ότι οι συνθήκες απομόνωσης και η απομόνωση διαρκείας μπορούν να οδηγήσουν σε υποτροπή της ψυχικής νόσου», λέει ο Γ. Αλεξάκης. Ειδικότερα, το μέτρο των «κλειδωμένων πορτών» και της απαγόρευσης εξόδου παραβιάζει τα άρθρα 3 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο παραβιάζει το άρθρο 10 της ίδιας Σύμβασης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, το οποίο καθιερώνει μία από τις θεμελιώδεις αρχές των δημοκρατικών κοινωνιών, απαγορεύει με όρους απόλυτους τις απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχειρίσεις, ανεξάρτητα από τις πράξεις που καταλογίζονται στον ψυχικά πάσχοντα. Επιβάλλει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχικά ασθενής περιορίζεται σε συνθήκες σύμφωνες με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ότι ο τρόπος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων δεν υποβάλλει τους πάσχοντες σε δοκιμασία που υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο οδύνης που συνδέεται με τον περιορισμό και ότι, αναφορικά με τις πρακτικές απαιτήσεις του περιορισμού, η υγεία και η ευζωία του ψυχικά ασθενούς διασφαλίζονται καταλλήλως.

Περαιτέρω, το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και επικοινωνίας. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης καθώς επίσης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την επέμβαση δημόσιας αρχής.

Κατευθύνσεις σχετικά με τα δικαιώματα

Για να προλάβουν τέτοια φαινόμενα τόσο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όσο και η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και Αρχές επισήμαναν εγκαίρως την αναγκαιότητα διασφάλισης των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων οι οποίες στερούνται την ελευθερία τους για οποιονδήποτε λόγο (σε φυλακές, αστυνομικά κρατητήρια, ψυχιατρεία) κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες εγκύκλιο (αριθμός 6, πρωτ. 867/17-03-2020) με αναφορά στους ποινικά κρατουμένους και στα δικαιώματά τους, επισημαίνοντας το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Η δε Επιτροπή (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης πρόσφατα δημοσίευσε Δήλωση Αρχών σχετικά με τη μεταχείριση των προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σ’ αυτήν επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που κρατούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα πρέπει να τηρούνται πλήρως και προτρέπει τις αρμόδιες Αρχές να καταφεύγουν σε εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας, στην αξιολόγηση της αναγκαιότητας συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας. Επίσης τονίζει ότι ο περιορισμός των επισκέψεων θα πρέπει να αντισταθμίζεται από την αυξημένη πρόσβαση των ατόμων σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο και οι βιντεοκλήσεις.

Πηγή:https://www.efsyn.gr

Φέρετρο από χαρτόνι μεταφέρεται δεμένο πάνω στην οροφή αυτοκινητου για το νεκροτομείο
AP Photo/Luis Perez Περιοχή συνημμένων

Στην οικονομική πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, το Γουαγιακίλ, κυριαρχεί ο φόβος για την πανδημία και η οργή για την ανίκανη πολιτεία. Οι κάτοικοι έφτασαν να καίνε λάστιχα σε κεντρικά σημεία της πόλης για να διώξουν την δυσοσμία από τα πτώματα που παρέμεναν επί ημέρες στα πεζοδρόμια.

Οι αρχές της πόλης αποδεικνύονται ανήμπορες να διαχειριστούν την διπλή κρίση, αυτή του κορονοϊού και τη συνακόλουθη των εκατοντάδων πτωμάτων που συσσωρεύονται έξω από σπίτια ή και τα νοσοκομεία.

Το Εκουαδόρ έως τις 8 Απριλίου είχε συνολικά 3.995 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 220 νεκρούς. Το 70% αυτών των κρουσμάτων αλλά και των θανάτων απαντώνται στην επαρχία Γουάγια, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Γουαγιακίλ. Αλλά ακόμη και αν αυτή η πόλη –όπου σημειώθηκε το πρώτο κρούσμα κι ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό- έχει γίνει το επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα, οι επίσημοι αριθμοί δεν πείθουν ούτε εξηγούν πώς γίνεται και υπάρχουν τόσες εκατοντάδες νεκροί που μένουν άταφοι επί ημέρες, τροφοδοτώντας την φρίκη ενός πληθυσμού που νιώθει ότι η μόλυνση ελλοχεύει παντού.

«Ο κόσμος καλεί στον αριθμό που τους είπαν και κανείς δεν απαντά. Κι αν απαντήσουν είτε τους αφήνουν να περιμένουν είτε το κλείνουν. Δεν τους κάνουν καν το τεστ», περιγράφει δραματικά την κατάσταση η δήμαρχος του Γουαγιακίλ Σίντια Βιτέρι. «Οι πολίτες περιφέρονται για να τους περιθάλψουν σε δημόσια νοσοκομεία όπου δεν υπάρχουν κλίνες… Τους κλείνουν τις πόρτες. Όλα είναι κλειστά. Τους αφήνουν απέξω. Με φορτηγάκια βγαίνουν νοσηλευτές να τους βάλουν οξυγόνο. Αλλά η λύση δεν είναι να τους αφήνουν να πεθαίνουν έξω από τις κλινικές ή στα σπίτια τους».

Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιοι πέθαναν λόγω του κορονοϊού και ποιοι από άλλες νόσους ενώ στις επίσημες στατιστικές δεν περιλαμβάνονται όσοι νεκροί αναλαμβάνονται απ ευθείας από ιδιωτικά γραφεία τελετών. Καθώς ούτε αυτά ούτε οι υγειονομικές αρχές επαρκούν για να παραλαμβάνουν τις σωρούς, επιστρατεύτηκε αστυνομία και στρατός. Όπως αποκαλύπτει ο ιστότοπος depor, ενώ στην πόλη υπό κανονικές συνθήκες σημειώνονται περίπου 800 θάνατοι το μήνα, από τις 23 Μαρτίου έως και τις 4 Απριλίου η ειδική ομάδα της αστυνομίας που ανέλαβε αυτό το καθήκον συνέλεξε από το Γουαγιακίλ 1.350 πτώματα και ο συντονιστής της Χόρχε Γουατέδ έλεγε πως ενώ τις πρώτες ημέρες συνέλεγαν 30 νεκρούς τώρα καλούνται να μαζέψουν περισσότερα από 100 πτώματα την ημέρα.

Το πρόβλημα τώρα είναι πού να τα αποθηκεύσουν έως ότου γίνει η ταφή. Κάποια στοιβάζονται σε κοντέινερς που παραμένουν έξω από τα νοσοκομεία, μερικά σε νεκροτομεία το ένα πάνω στο άλλο. Οι αρχές προσπαθούν να εξευμενίσουν τα οργισμένα πνεύματα των πολιτών δηλώνοντας πλέον πως οι νεκροί θα έχουν ατομική και αξιοπρεπή ταφή κι ότι δεν θα ταφούν σε ομαδικούς τάφους, όπως είχε δηλώσει στις 27 Μαρτίου προς φρίκη όλων ο πρόεδρος Λένιν Μορένο. Ανακοίνωσαν μάλιστα πως μέσα στην εβδομάδα οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να συμβουλευτούν λίστα με το πού τάφηκε κάθε νεκρός. Αλλά το πρόβλημα, όπως καταγγέλουν συγγενείς σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ της El País, είναι πως «δεν μπορεί να είναι βέβαιοι αν αυτός που τάφηκε σε ένα συγκεκριμένο τάφο ήταν τελικά το αγαπημένο τους πρόσωπο ή κάποιο άλλο, καθώς είναι χαοτική η καταγραφή των νεκρών, πολλοί από τους οποίους δεν φέρουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους: χάθηκαν κατά τη μαζική μεταφορά τους».

Πηγή:https://www.efsyn.gr

Ένταση υπήρξε στον Ευαγγελισμό όταν η αστυνομία μπήκε μέσα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης για σήμερα συγκέντρωσης των εργαζομένων, για να τους διώξει!

Μετά από τις αποδοκιμασίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον προαύλιο χώρο του Ευαγγελισμού.

Νέα δριμεία επίθεση στα δικαιώματα όσων ζητούν άσυλο και στις εγγυήσεις της διαδικασίας ασύλου σχεδιάζει η κυβέρνηση μόλις πέντε μήνες μετά τον σαρωτικό νόμο Χρυσοχοΐδη για τη διεθνή προστασία και λίγο μετά την πρωτοφανή αναστολή της Συμβασης της Γενεύης τον Μάρτιο, που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων διεθνώς και στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Εφ.Συν.», το νομοσχέδιο που έχουν εξαγγείλει επανειλημμένα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή και κινείται σε παρόμοια κατεύθυνση, επιχειρώντας να αφαιρέσει και εκείνα τα λεπτά στρώματα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο που έχουν παραμείνει, όσο προσχηματικά και αν είναι.

Καραντίνα 14 ημερών επιβάλει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Ριτσώνα, καθώς διαπιστώθηκαν 20 κρούσματα ατόμων θετικών σε κορονοϊό.

Σημειώνεται ότι προχθές βρέθηκε θετική στον ιό γυναίκα που διαμένει στο κέντρο και γέννησε πριν από μερικές ημέρες σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Μαζί με την καραντίνα εντείνεται και η επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού, η οποία αποκτά σχεδόν σε καθημερινή βάση πλέον κάποιον νέο αποδέκτη, άλλοτε τις γιαγιάδες που στριμώχνονται στη λαϊκή, άλλοτε τα “κακομαθημένα” του Λονδίνου που δεν μπορούν την καραντίνα χωρίς γεμιστά της μαμάς, εσχάτως και οι πεζοπόροι της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης – του μοναδικού ελεύθερου χώρου στην πόλη, δεδομένου ότι και το δάσος του Σέιχ Σου είχε κλείσει πολύ νωρίτερα -, όπου πληθαίνουν βίντεο και καταγγελίες στα ΜΚΔ για “πλάνα Μπιρσίμ” που αξιοποιήθηκαν για το κλείσιμο της παραλίας τις περισσότερες ώρες της μέρας. Μόνο για τα αφεντικά που επιμένουν να κρατούν μαντρωμένους και χωρίς μέτρα προφύλαξης εργαζόμενους σε αρκετές επιχειρήσεις δε θα ακούσετε κλαυθμούς και οδυρμούς, γιατί ως γνωστόν ο ιός δεν κολλάει εν ώρα εργασίας.

Με γνώμονα ανθρωπιστικούς λόγους, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθανάσιος Ράντος, έκανε μερικά δεκτή αίτηση που είχαν υποβάλει μετανάστες με καταγωγή από το Αφγανιστάν, προκειμένου να επιστραφούν στη χώρα τους άμεσα λόγω της αναστολής που έχει δοθεί στις διαδικασίες ασύλου.

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος του ΣτΕ αποφάσισε οι δύο από τις τρεις γυναίκες, που είχαν προσφύγει, να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα μας, έστω κι αν δεν μπορούν τώρα να υποβάλλουν αίτημα για άσυλο, διότι η μία είναι έγκυος και η άλλη σε κατάσταση λοχείας, ενώ και οι δύο έχουν και άλλα ανήλικα παιδιά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας και υπό την παρουσία δυνάμεων, των ΜΑΤ, όπως καταγγέλλεται, η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα του αυτοδιαχειριζόμενου εργστασίου της ΒΙΟ.ΜΕ στη Θεσσαλονίκη. «Κι όλα αυτά ενώ είμαστε σε διαδικασίες με το Υπουργείο Εργασίας για τη πλήρη νομιμοποίηση της Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ. Κι ενώ γνωρίζουν ότι παράγουμε προϊόντα ατομικής και οικιακής υγιεινής, τα οποία είναι πρώτης ανάγκης για την κοινωνία» όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι.

Κόβει για αόριστο χρονικό διάστημα και το στοιχειώδες επίδομα που χορηγείται στους πρόσφυγες και μετανάστες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, με πρόσχημα και πάλι τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Συγκεκριμένα, «αναβάλλει την καταβολή του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος που χορηγείται στους αιτούντες άσυλο για σύντομο χρονικό διάστημα, έως την τοποθέτηση ΑΤΜ εντός των δομών», χωρίς πρώτον να προσδιορίζει πότε θα καταστεί τούτο εφικτό και δεύτερον τι θα γίνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς έστω κι αυτό το ελάχιστο βοήθημα για τις τρέχουσες καθημερινές ανάγκες τους.

Παράλληλα, αναστέλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 όλες οι μετακινήσεις εκτός των δομών λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης ασύλου.

Επίσης, ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε και τα εξής:

– Με διάταξη, προβλέπει την άμεση λειτουργία χώρων εντός δομών, για την πώληση από τοπικές επιχειρήσεις ειδών πρώτης ανάγκης στους διαμένοντες. Στόχος της διάταξης είναι ο περαιτέρω περιορισμός των μετακινήσεων.

– Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναπτύσσει κοινό επιχειρησιακό σχέδιο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),  για την περαιτέρω ενίσχυση των υγειονομικών σταθμών με εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

– Πέραν των ιατρείων, έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι αυτοπεριορισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού.

– Μετακινήσεις εκτός των δομών φιλοξενίας και προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ, λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης ασύλου θα εκτελεστούν στις 31 Μαΐου για όσες περιπτώσεις προβλεπόταν νωρίτερα.

Πηγή:

Μία καταγγελία που προκαλεί μεγάλη ανησυχία για το ζήτημα της διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας από τις αστυνομικές αρχές, εν μέσω της καραντίνας, που αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας, δημοσιεύει το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, «Διοτίμα». Όπως αναφέρει, την προηγούμενη εβδομάδα, γυναίκα κατέφυγε μαζί με τα παιδιά της και μάρτυρες σε Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να καταγγέιλει τον δράστη. Οι αστυνομικοί όμως εκεί αρνήθηκαν να παραλάβουν τη μήνυση, επικαλούμενοι… τον κορονοϊό και συνοδεύοντας αυτήν τη δικαιολογία με τα συνήθη επιχειρήματα που αποθαρρύνουν τα θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελίες σε τέτοιες υποθέσεις.

«Το Κέντρο Διοτίμα, αναγνωρισμένος και εξειδικευμένος φορέας σε θέματα έμφυλης βίας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας από τις αστυνομικές αρχές, εν μέσω πανδημίας και γενικευμένου περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η υπόθεση:

«Όπως μας έγινε γνωστό, την προηγούμενη εβδομάδα, εξυπηρετούμενη του φορέα μας, που μόλις είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία και σωματική κακοποίηση από το σύζυγό της, κατέφυγε μαζί με τα ανήλικα παιδιά της στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υποβάλει μήνυση στον κακοποιητή, όπως προβλέπει ο νόμος 3500/2006.

Μάλιστα η γυναίκα είχε μαζί της και μάρτυρες, που αποδείκνυαν το περιστατικό, καθώς και αυτοί είχαν τραυματιστεί στην προσπάθειά τους να την προστατέψουν. Και αυτοί εξέφρασαν τη βούλησή τους να υποβάλουν μήνυση κατά του δράστη.

Σύμφωνα με το νόμο οι αστυνομικές αρχές ήταν υποχρεωμένες: να ερευνήσουν την καταγγελία, να καταγράψουν το περιστατικό στο βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων, να ενημερώσουν εγγράφως τον/ την Εισαγγελέα.

Αντ’ αυτού, αρνήθηκαν κατηγορηματικά στην επιζώσα και τους μάρτυρες να παραλάβουν οποιοδήποτε έγγραφο και τους απέπεμψαν από το αστυνομικό τμήμα.

Ως δικαιολογία για την πρακτική τους ανέφεραν τις νέες έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού, ενώ υπογράμμισαν ότι δεν θα παραλαμβάνουν μηνύσεις μέχρι νεωτέρας.

Μάλιστα για να αποτρέψουν τη γυναίκα από οποιαδήποτε ενέργεια προέβαλαν για πολλή ώρα, σωρευτικά με τις νέες συνθήκες, και τη συνήθη επιχειρηματολογία που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιζώσες στα ΑΤ, ότι δλδ: «η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει νόημα γιατί οδηγεί σε νέες μηνύσεις», «ο δράστης δεν πρόκειται να συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου», «ακόμη αν υποθέσουμε ότι τελικά συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου θα υποβάλει και αυτός μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί και η γυναίκα», « τα δικαστήρια αργούν να εκδικάσουν αυτές τις υποθέσεις» και σε κάθε «περίπτωση αυτά δεν είναι θέματα που λύνει η αστυνομία και η ποινική δικαιοσύνη αλλά ένα διαζύγιο» !!!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας πρωτόγνωρη συνθήκη, στην οποία οι επιζώσες έμφυλης βίας είναι αναγκασμένες να #μενουμεσπίτι 24/7 με τους κακοποιητές τους. Συνθήκη που γνωρίζουμε ότι αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο έξαρσης της ενδοοικογενιακής βίας. Αυτό άλλωστε καταγράφουν και όλες οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες.

Το Κέντρο Διοτίμα τονίζει τον έντονο προβληματισμό του για την άρνηση εφαρμογής του νόμου από τις αστυνομικές αρχές, με την επίκληση της νέας κατάστασης που έχει διαμορφώσει εν μέσω πανδημίας.

Κάνουμε έκκληση στην Πολιτεία και όλες τις αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο για την προστασία των επιζωσών έμφυλης βίας.

Στεκόμαστε με κάθε τρόπο δίπλα στις επιζώσες έμφυλης βίας.»

Πηγή:https://thepressproject.gr