ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1Ο «Ο Κύκλος των Μάταιων Πράξεων» του Σπύρου Τζόκα στο ιστορικό Σκοπευτήριο

Οι 300 καρέκλες που εξασφάλισε ο Δήμος Καισαριανής το βράδυ της Κυριακής στο ιστορικό Σκοπευτήριο ώστε να εξυπηρετηθούν οι θεατές της παράστασης «Ο Κύκλος των Μάταιων Πράξεων» του Σπύρου Τζόκα, αποδείχτηκαν εξαιρετικά λίγες. Ανθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά έως παππούδες, βρέθηκαν στο Σκοπευτήριο και στάθηκαν όρθιοι για περίπου μιάμιση ώρα. Κάποιοι είχαν προνοήσει και είχαν φέρει καρεκλάκια μαζί τους. Οι νεότεροι βρήκαν απάγκιο πάνω στις μάντρες που βρίσκονται στον χώρο.

1της Κικής Σταματόγιαννη

Ένα σχόλιο με αφορμή την κινηματογραφική ταινία “120 χτύποι το λεπτό” του Ρομπέν Καμπιγιό

Ας ξε­κι­νή­σου­με με το λιτό και σαφές: Οι “120 χτύ­ποι” είναι μια σπου­δαία ται­νία. Γαλ­λία, προ­ε­δρία του -υπο­τι­θέ­με­να- σο­σια­λι­στή Μι­τε­ράν, αρχές δε­κα­ε­τί­ας ’90. Χι­λιά­δες ορο­θε­τι­κοί χά­νουν σιω­πη­λά τη μάχη με τoν θά­να­το. Οι φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες έχουν στή­σει πάρτι με υπερ­κέρ­δη, στις πλά­τες φο­ρέ­ων και ασθε­νών. Απο­κρύ­πτουν στοι­χεία από τις δο­κι­μές των φαρ­μά­κων, κα­θυ­στε­ρούν στην ανα­κοί­νω­ση των απο­τε­λε­σμά­των των δο­κι­μών αυτών, χρε­ώ­νουν πα­νά­κρι­βα. Εκ­κω­φα­ντι­κή η γε­νι­κό­τε­ρη κοι­νω­νι­κή σιωπή και η κρα­τι­κή αδια­φο­ρία γύρω από τον σχε­τι­κά άγνω­στο ιό HIV/AIDS. Μέσα σε ένα τέ­τοιο κλίμα οι ορο­θε­τι­κοί/ές δί­νουν τον δικό τους προ­σω­πι­κό αγώνα κό­ντρα στον χρόνο και στον θά­να­το. Το θέμα -και μόνο- σχε­δόν εκ­βιά­ζει το γλί­στρη­μα σε μια κοι­νό­το­πη με­λο­δρα­μα­τι­κή αφή­γη­ση. Ο σκη­νο­θέ­της, όμως, σοφά με­τα­θέ­τει τη δράση και την οπτι­κή του από το άτομο στη συλ­λο­γι­κό­τη­τα. Και είναι εκεί­νο το μα­γι­κό ρα­βδά­κι, που έρ­χε­ται να τα αλ­λά­ξει όλα.

 

Ο Ση­κουά­νας με τα νερά του βαμ­μέ­να κόκ­κι­να

Πρω­τα­γω­νι­στές της ιστο­ρί­ας είναι τα μέλη του πα­ρι­σι­νού τμή­μα­τος της ACT UP, μιας ακτι­βι­στι­κής ομά­δας που ξε­κί­νη­σε από τη Ν. Υόρκη τη δε­κα­ε­τία του ’80 με σκοπό την ενη­μέ­ρω­ση γύρω από το AIDS, και κα­τά­φε­ρε να απλώ­σει τη δράση της σχε­δόν σε όλο τον κόσμο.

Σε μια εποχή όπου κυ­ριαρ­χού­σε η σιωπή ή επα­να­λαμ­βά­νο­νταν στε­ρε­ό­τυ­πα από­ψεις όπως “Το AIDS είναι η εκ­δή­λω­ση της οργής του Θεού απέ­να­ντι στους ομο­φυ­λό­φι­λους”, η ACT UP έρ­χε­ται να φω­νά­ξει: “ΣΙΩΠΗ=ΘΑ­ΝΑ­ΤΟΣ”. Το­πο­θε­τεί το σύν­θη­μα σε μαύρο πλαί­σιο και αντε­στραμ­μέ­νο ροζ τρί­γω­νο και τα­ρα­κου­νά τα μυαλά και τις συ­νει­δή­σεις όλων. Ση­μα­ντι­κός αριθ­μός αν­θρώ­πων πο­λι­τι­κο­ποιού­νται μέσα από τις δρά­σεις αυτές. Δρού­νε αστρα­πιαία, πολύ στο­χευ­μέ­να ενά­ντια σε φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες, μπαί­νουν αιφ­νι­δια­στι­κά σε σχο­λεία για να ενη­με­ρώ­σουν μα­θή­τριες και μα­θη­τές, μοι­ρά­ζουν σύ­ριγ­γες σε πόρ­νες και χρή­στες ου­σιών, προ­σπα­θούν να πο­λι­τι­κο­ποι­ή­σουν το Pride. Επι­στρα­τεύ­ουν όλη τη μα­χη­τι­κό­τη­τα, την εφευ­ρε­τι­κό­τη­τα και τον εν­θου­σια­σμό που έλει­πε εκεί­νη την εποχή από το κί­νη­μα. Συμ­βο­λι­κές ενέρ­γειες και δρώ­με­να, στα οποία συμ­με­τέ­χουν εκα­το­ντά­δες, ώστε να ξε­πε­ρα­στεί η ομο­φο­βία και οι προ­κα­τα­λή­ψεις της συ­ντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας της κοι­νω­νί­ας. Στο έδα­φος της ήττας της αρι­στε­ράς στη Γαλ­λία, στο μού­δια­σμα και την πο­λι­τι­κή ακι­νη­σία, έχου­με την εμ­φά­νι­ση ενός νέου ρεύ­μα­τος ακτι­βιστ(ρι)ών.

Screen Shot 2017-10-08 at 9.35.42 AMΤην Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στις 7.00 μ.μ στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Αθήνας «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα πείρα(γ)μα, μία βιωματική αναπαράσταση-δράση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Οι άνδρες εθελοντές θα υιοθετήσουν το όνομα και την ταυτότητα κάθε ενός από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές από τους Ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, ενώ οι γυναίκες εθελόντριες θα ενσαρκώσουν τις μανάδες, γυναίκες, κόρες, αδερφές των εκτελεσμένων συμμετέχοντας ενεργά στην παράσταση/εγκατάσταση της ομάδας πείρα(γ)μα «Ο κύκλος των μάταιων πράξεων». βασισμένης στο ομώνυμό ιστορικό μυθιστόρημα του Σπύρου Τζόκα (εκδόσεις ΕΥΜΑΡΟΣ) που ακολουθεί το συγκλονιστικό οδοιπορικό του Ναπολέοντα Σουκατζίδη από την Προύσα που γεννήθηκε το 1909 έως και την εκτέλεσή του στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

1Γκράφιτι στη σχολή της Νομικής Αθηνών έγινε πριν λίγες μέρες η φωτογραφία της Tess Asplund που ύψωσε τη γροθιά της σε 300 νεοναζί.

Η Tess Asplund τον Μάιο του 2016 στάθηκε με υψωμένη γροθιά μπροστά στα 300 μέλη του σουηδικού νεοναζιστικού κόμματος Nordic Resistance Movement, ενός από τα πιο εξτρεμιστικά ακροδεξιά κόμματα πανευρωπαϊκά, σε πορεία που είχαν διοργανώσει στο κέντρο της Σουηδίας.

Screen Shot 2017-09-29 at 6.45.31 AM

Κέρδισε βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, με την ταινία «Μια Φανταστική Γυναίκα», η οποία έγινε η επίσημη πρόταση της Χιλής για τα Όσκαρ. Η Ντανιέλα Βέγα είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός και τραγουδίστρια όπερας της Χιλής και τα στοιχήματα την θέλουν να φτάνει μέχρι το χρυσό αγαλματίδιο.

Λίγες μέρες πριν φτάσει στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία της στις Νύχτες Πρεμιέρας, έκανε στάση στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί τη συνάντησε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

redgrave21-1021x576Από τη διήγηση του Αφγανού Χαμίντι, ο οποίος έφυγε από τη χώρα του μετά τη δολοφονία των γονιών του για να πάει στην Ιταλία, ως τη διάσωση προσφύγων στο Αιγαίο, η ταινία αποτελεί ένα σχόλιο στην προσφυγική κρίση. Ειδική μνεία γίνεται στη στάση των Ελλήνων, οι οποίοι «μας δείχνουν πώς να είμαστε άνθρωποι, πώς να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, ωστόσο μας έχει δώσει το πιο σπουδαίο μάθημα, ένα μάθημα ανθρωπιάς», όπως λέει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ταινίας η σπουδαία Βρετανή ηθοποιός.

Screen Shot 2017-09-22 at 7.05.38 AMΣτην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, συνοδευόμενη από τον Βρετανό πολιτικό, Λόρδο Άλφρεντ Νταμπς, προκειμένου να παραστούν αύριο στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της σπουδαίας ηθοποιού και ακτιβίστριας με τίτλο «Sea Sorrow» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αιχμηρή, χειμαρρώδης και παραστατική στον λόγο της, η κ. Ρεντγκρέιβ σχολίασε τη στάση των κυβερνήσεων στην προσφυγική κρίση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η επαναπροώθηση προσφύγων από την Ελλάδα στην Τουρκία είναι κατάφωρη παραβίαση του ακρογωνιαίου λίθου της Συνθήκης της Γενεύης, που όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να τηρούν». Η ίδια υπενθύμισε ότι μετά τον Β” Παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν πολλές συνθήκες και νομικά κείμενα, όλα δεσμευτικά, με τα οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα στο άσυλο και κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να σέβεται.

1Το Ναυάγιο του Καλοδεχούμενου» είναι ο τίτλος της τελευταίας τοιχογραφίας του γαλλικού καλλιτεχνικού δίδυμου Ella & Pitr. Στεκούμενοι με σεβασμό μπροστά στην παγκόσμια προσφυγική κρίση, φιλοτέχνησαν αυτήν την ύψους 47 μέτρων και βάλε τοιχογραφία, στην επιφάνεια του φράγματος Piney, στη La Valla-En Gier, στο διοικητικό διαμέρισμα Rhone-Alpes της Γαλλίας.

Δέκα μέρες πήρε σ” αυτούς και την ομάδα τους να ολοκληρώσουν το έργο. Συχνά, οι Ella & Pitr τραβούν την προσοχή μας σε παραμελημένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι άστεγοι: τους «απεικονίζουν» σε ιδιαίτερα ορατούς καμβάδες στο αστικό τοπίο, χιονισμένες λοφοπλαγιές κοντά σε πόλεις, διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης σε αεροδρόμια.

1Η φωτογραφία αυτή επελέγη τη Δευτέρα στις καλύτερες της ημέρας από όλο τον κόσμο, από τους συντάκτες του Πρακτορείου Reuters (Editors Choice Pictures).
Ο φωτογράφος του πρακτορείου Reuters Γιάννης Κούρτογλου απαθανατίζει τον Αμάρ Χαμάσο από τη Συρία, ο οποίος ζει στην Κύπρο, ανήμπορο να σφίξει στην αγκαλιά του τα αγαπημένα του πρόσωπα, να τα καλοσωρίζει με τον ιδιαίτερο, αλλά και αντιφατικό αυτόν τρόπο πίσω από τον φράχτη.

Screen Shot 2017-09-08 at 8.54.47 AMΟ Σόντι εξήγησε ότι η ιδέα για το έργο, το οποίο ονόμασε απλά Muro, προέκυψε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Επρόκειτο για ένα εφήμερο έργο τέχνης, αλλά το μήνυμά του ήταν σαφές: η καταδίκη του τείχους που θέλει να υψώσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, για να εμποδίζεται η έλευση παράτυπων μεταναστών.