ΚΙΝΗΣΗ

1Το Σάββατο 17 Μάρτη βγαίνουμε στους δρόμους κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου, και της φτώχειας την ώρα που στον πλανήτη βαρύνουν οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, το χωρίς τέλος δράμα του ξεριζωμού, η εκμετάλλευση, ο κατατρεγμός, η στέρηση στο δικαίωμα προστασίας των προσφύγων, η άνοδος της φασιστικής απειλής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Διαδηλώνουμε σε πολλές χώρες και πόλεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πιάνοντας το νήμα από τη περσινή διεθνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη, για να μπει φραγμός στην επίθεση σε δικαιώματα και ελευθερίες ντόπιων και μεταναστών, στην οικονομική βία της εξαθλίωσης σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, στις διακρίσεις σε βάρος όσων έχουν διαφορετικό χρώμα, φυλή, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χώρα προέλευσης.

27752414_1578188548944955_1260444420905368251_nΣτη μητρόπολη των εκατομμυρίων το πιο ζωντανό καρναβάλι δε θα μπορούσε να γίνεται πουθενά αλλού από τις γειτονιές των φτωχών ανθρώπων.
Ήταν συγκινητικο η παρέλαση με τα τύμπανα και τους μασκαρεμένους να χορεύουμε στα στενά γύρω από τη Ζήνωνος, εκεί στην κάτω Ομόνοια.
Να βγαίνουν κατά εικοσαδες στα μπαλκόνια οι μετανάστες και πολλοί να κατεβαίνουν και να μπαίνουν στην παρέλαση δίπλα μας με γέλια και χορό.
Υπέροχο ήταν ακόμα μια χρονιά το καρναβάλι στο Μεταξουργείο.

To σχόλιο του Πέτρου Καπετανόπουλου

1του Θανάση Κούρκουλα

Με εμφάνιση τάγματος εφόδου, καμιά διακοσαριά χρυσαυγίτες με επικεφαλής τον Κασιδιάρη και άλλους υπόδικους βουλευτές, παρουσιάστηκε η Χρυσή Αυγή στο εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Είχε προη­γη­θεί βίαιη ει­σβο­λή χρυ­σαυ­γι­τών στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που θύ­μι­ζε προ­γε­νέ­στε­ρες επο­χές τσα­μπου­κά­δων των νε­ο­να­ζί. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Χρυσή Αυγή χει­ρο­κρο­τή­θη­κε από τμήμα του πλή­θους και δεν απο­δο­κι­μά­στη­κε από κα­νέ­ναν. Κο­λύ­μπη­σε στον εθνι­κι­στι­κό πα­ρο­ξυ­σμό του πα­πα­δα­ριού, των χου­λι­γκά­νων, των εφέ­δρων, των παμ­μα­κε­δο­νι­κών ενώ­σε­ων και των ακρο­δε­ξιών συ­νον­θυ­λευ­μά­των σαν ψάρι στο νερό, συμ­με­τέ­χο­ντας για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία χρό­νια σε κι­νη­το­ποί­η­ση ευ­ρύ­τε­ρη από τις δικές της γιορ­τές μί­σους. Στο ίδιο συλ­λα­λη­τή­ριο, φα­σι­στι­κές ομά­δες έκα­ψαν την κα­τά­λη­ψη Libertatia, ενώ οι χρυ­σαυ­γί­τες βε­βή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, κυ­νή­γη­σαν και ξυ­λο­κό­πη­σαν πε­ρα­στι­κούς. Αυτές τους οι «επι­τυ­χί­ες», καθώς και οι μνή­μες από τις πα­λαιό­τε­ρες εθνι­κι­στι­κές φιέ­στες για το Μα­κε­δο­νι­κό το ’92, μέσα στις οποί­ες η Χρυσή Αυγή αν­δρώ­θη­κε ως φα­σι­στι­κή ορ­γά­νω­ση, έδω­σαν στον Μι­χα­λο­λιά­κο την ελ­πί­δα πως μπο­ρεί να ξε­φύ­γει από την απο­μό­νω­ση όπου έχει πε­ριέλ­θει μέσα από τη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και τις συ­νε­χι­ζό­με­νες αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις όποτε ξε­μυ­τί­ζουν σε δη­μό­σιο χώρο. Ήταν μια χρυσή ευ­και­ρία για τους Έλ­λη­νες ναζί να ξα­να­βγούν στον αφρό του εθνι­κι­στι­κού ρεύ­μα­τος ως νό­μι­μο κόμμα πα­τριω­τών-εθνι­κι­στών.

1του Θανάση Κούρκουλα

Τα τελευταία χρόνια στον Έβρο, λειτουργεί ένας παρακρατικός μηχανισμός, που απάγει, ξυλοκοπάει και επαναπροωθεί ανθρώπους που έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα στη γειτονική Τουρκία. Στα τέλη Γενάρη είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ με αδιάσειστα στοιχεία, βίντεο, ηχητικά, γραπτά μηνύματα και προφορικές μαρτυρίες προσφύγων που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία.

Τους ξυ­λο­κο­πούν και τους κλέ­βουν

Οι δι­κη­γό­ροι Αντώ­νης και Θο­δω­ρής Κα­ρα­γιάν­νης ασχο­λού­νται με υπο­θέ­σεις προ­σφύ­γων τα τε­λευ­ταία 4 χρό­νια. Από το κα­λο­καί­ρι του 2017, για του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις πε­ρι­πτώ­σεις, που έχουν κλη­θεί από πρό­σφυ­γες στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βουν τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των αι­τη­μά­των ασύ­λου τους, δια­θέ­τουν στοι­χεία για πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. Έχο­ντας την ακρι­βή το­πο­θε­σία των προ­σφύ­γων, ει­δο­ποιούν τις αστυ­νο­μι­κές αρχές προ­κει­μέ­νου να τους εντο­πί­σουν για να υπο­βά­λουν αι­τή­μα­τα ασύ­λου. Στη συ­νέ­χεια και αφού η αστυ­νο­μία φτά­σει στο ση­μείο και συλ­λά­βει τους πρό­σφυ­γες, δια­κό­πτε­ται κάθε επι­κοι­νω­νία με τους δι­κη­γό­ρους και οι άν­θρω­ποι αυτοί εξα­φα­νί­ζο­νται.

1Η Συνέλευση της ΚΑΡ θα γίνει την Τετάρτη 14 Φλεβάρη, στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο «Κομμούνα» (Ιουλιανού 67).

Προτεινόμενo θέμα:

Η καμπάνια για τη διεθνή μέρα κατά του ρατσισμού, του φασισμού,του πολέμου και της φτώχειας, Σάββατο 17/3.

Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»

 

1Πέμπτη 8/2 – 9πμ – Ε τριμελές Πλημμ/δικείο (Ευελπίδων) Να απαιτήσουμε την καταδίκη των χρυσαυγανακτισμένων του Αγίου Παντελεήμονα!

Την Πέμπτη 8/2 στις 9 π.μ. στο Ε Τριμελές Πλημμελειοδικείο, στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, δικάζεται η Έφεση που έχουν ασκήσει οι πρωτόδικα καταδικασμένοι Νεοναζί χρυσαυγίτες-σσες και ακροδεξιοί Θέμιδα Σκορδέλη, Αλίκη Παπαδάκη, Σπύρος Γιαννάτος και Αντρέας Σοφιάς για την επίθεση εναντίον του Αλέκου Αλαβάνου και των συνεργατών του (μεταξύ των οποίων και του Θανάση Κούρκουλα από την Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό») κατά την προεκλογική περιοδεία του σχήματος «Ελεύθερη Αττική» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010.

1του Θανάση Κούρκουλα

100.000; 150.000; 200.000; Μικρή σημασία έχει. Δεν είναι της τάξης του 92; Ναι. Δεν είναι η επίσημη γραμμή της εγχώριας αστικής τάξης αλλά το κοινωνικό και πολιτικό δεξιό λαϊκιστικό-ακροδεξιό συμπλήρωμά της; Σωστό επίσης. Δεν το διοργάνωσε το ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά και οι φασίστες; Μάλιστα. Παρόλα αυτά, ενδεχομένως ζούμε τη γέννηση με μαζικούς όρους ενός αντιδραστικού, ακροδεξιού πολιτικού ρεύματος που ο Σαμαράς, ο Κούλης και οι λοιποί συγγενείς δύσκολα θα το εκφράσουν πολιτικά στη συνέχεια. Και που οι νεοναζί της ΧΑ – ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα καβαλήσουν επικίνδυνα πάνω του – είναι μόνο ένα τμήμα του.

1Αντιφασιστική-διεθνιστική συγκέντρωση-πορεία
Με αφορμή τα γεγονότα στα Ίμια τον Γενάρη του 1996 η χρυσή αυγή οργανώνει κάθε χρόνο μια πανελλαδική φασιστοσύναξη στο μνημείο των Ιμίων στην πλατεία Ρηγίλλης, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το πολεμοκάπηλο κλίμα και να στήσει την δική της φιέστα.

Αυτή η θλιβερή παράδοση έλαβε τέλος τα τελευταία χρόνια χάρη στην συντονισμένη και ενωτική δράση του Αντιφασιστικού Κινήματος. Μέσα από τις επιτυχημένεςκινητοποιήσεις μας η χρυσαυγίτικη εθνικιστική φιέστα στην Πλατεία Ρηγίλλης ματαιώνεται και μεταφέρεται κακήν κακώς στα γραφεία τους στην οδό Μεσογείων όπου και πραγματοποιεί μια θλιβερή και άμαζη φασιστοσύναξη. Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος οι τραμπούκοι της χρυσής αυγής θα μείνουν κλεισμένοι στα γραφεία τους. Το αντιφασιστικό κίνημα για άλλη μία φορά δεν θα τους επιτρέψει να κυκλοφορήσουνστους δρόμους της πόλης.

Screenshot_15

της Κατερίνας Καλλέργη

*Από το σύνθημα στην Πορεία Γυναικών «even more pissed than last year»

Ένα χρόνο μετά την εκλο­γι­κή νίκη του Τραμπ και ήδη εχουν μπει σε εφαρ­μο­γή οι κα­τα­στρο­φι­κές πο­λι­τι­κές του. Ιδιαί­τε­ρα στο κομ­μά­τι των γυ­ναι­κεί­ων δι­καιω­μά­των το μέλ­λον φα­ντά­ζει ακόμα πιο δυ­σοί­ω­νο: ο Τραμπ είναι πα­ρα­πά­νω από πρό­θυ­μος να υλο­ποι­ή­σει όλη την μι­σο­γύ­νι­κη και ομο­φο­βι­κή ατζέ­ντα. Πρό­σφα­τα μά­λι­στα, έθεσε σε ισχύ τον νόμο πού είχε δη­μιουρ­γή­σει ο Ρί­γκαν και ο οποί­ος ορί­ζει ότι όποια διε­θνής ΜΚΟ χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το αμε­ρι­κά­νι­κο κρά­τος υπο­χρε­ού­ται να κλεί­σει όλες της τις υπη­ρε­σί­ες οι οποί­ες σχε­τί­ζο­νται με οποιο­δή­πο­τε τρόπο με τις αμ­βλώ­σεις. Ταυ­τό­χρο­να, διέ­κο­ψε την χρη­μα­το­δό­τη­ση του UNPFA –του με­γα­λύ­τε­ρου χο­ρη­γού δω­ρε­άν μέσων αντι­σύλ­λη­ψης πα­γκο­σμί­ως.

Picture1

Η Κίνησης »Απελάστε το Ρατσισμό» Πάτρας θα βρίσκεται την Κυριακή 28/1 και ώρα 12-2 στον Έσπερο, ώστε να συλλέξει τρόφιμα και είδη ένδυσης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στοιβαγμένοι στο πρώην εργοστασιακό χώρο Λαδοπουλου.

.Οι αναγκες ειναι διαρκεις,και καθημερινες,ιδιαιτερα αν σκεφθουμε οτι οι ανθρωποι αυτοι ειναι χωρίς καμία στήριξη(κυβερνητική,Υπατης Αρμοστείας κλπ).

●Καλούμε όλους να συνδράμουν στήν προσπάθεια γιά τήν επιβίωση τών προσφύγων.
●Καλούμε φορείς κ συλλογικότητες τού λαού,νά ανταποκριθούν στό καλεσμά μας.

Δίνουμε μιά επικαιροποιημένη λίστα ειδών ΠΡΩΤΗΣ ανάγκης:
○-Γάλα εβαπορε/ζάχαρη/σταφίδες/τσα’ι’.Αυτα γιά τό πρωινό.
○-Ρύζι/φακές/οσπρια/ηλιέλαιο/τοματοχυμός/πέννες.
○-Αθλητικά παπούτσια(Ν°40,41,42,43) κ καλτσες.
○-Μπουφάν.
○-Φούτερ(παντελόνια κ μπλούζες)
○-Παντελόνια τζήν.
○-Πουλόβερ.

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!