ΓΝΩΜΕΣ

 

Το πιο σύντομο αντιρατσιστικό κείμενο, από τον Ozdemir Ince

333333

Καλλιτέχνης: Γεώργιος Βακαλό

 

Ένα πουλί πετούσε
ανάμεσα στη Σάμο και το Κουσάντασι.

Έ,που να καταλάβω
τούρκικο ήτανε πουλί ή ελληνικό;
Μην κι απ’αλλού ερχότανε
Και ποιά είναι η φυλή του;
Έ πουλί ,του είπα
Ποιοί είναι οι δικοί σου;
Ποιά είναι η χώρα σου;
Γλάρος είμαι,μου’πε
Πόσο χρονώ είμαι;
Όσο κι ο κόσμος.
Από ποιά χώρα είμαι;
Απ’τη γη,απ’τον ουρανό,απ’τη θάλασσα
Τα σύνορά μου ποιά;
Το χώμα,το νερό,ο αγέρας…

Özdemir İnce «Ένα πουλί» (Βir kuş)

Δημήτρης Συμεωνίδης, Thessaloniki Arts and Culture  http://www.thessalonikiartsandculture.gr

1Την καταδίκη όχι μόνο των δολοφόνων του γιου της Παύλου, αλλά και όλης της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής ζήτησε η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, μιλώντας στις «Ντάμες Σπαθί», Ελευθερία Κουμάντου και Ελεωνόρα Ορφανίδου, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποίησε η εκπομπή, με αφορμή τη  συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. 

“Το έχω πει πολλές φορές ότι αυτή δίκη δεν αφορά εμάς, εμείς χάσαμε τον Παύλο, δολοφονήθηκε. Αυτή η δίκη αφορά περισσότερο τον υπόλοιπο κόσμο παρά εμάς. Περιμένω μια καταδίκη.. καταδίκη…Δολοφόνησαν έτσι εν ψυχρώ ένα παλικάρι 34 ετών του έκοψαν τη ζωή του και μαζί με εκείνον κι εμάς. Αλλά μιλάω για εκείνον ο οποίος σήμερα δεν είναι εδώ. Είχε να προσφέρει πάρα πολλά και θα πρόσφερε σε αυτή την κοινωνία. Ήθελε να ζήσει και δεν τον άφησαν να ζήσει. Να μου εξηγήσουν επιτέλους γιατί”.

1του Γιώργου Τσιάκαλου

Μόλις γυρίσαμε με τη Ζίγκριντ από το «Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων» -ναι, έτσι λέγεται!- της Ελευσίνας. Στα διυλιστήρια.

Βρίσκονται εκεί εδώ και 4 μέρες πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν από τα νησιά. Κυρίως γυναίκες με μωρά και μικρά παιδιά.

Πολλές οι περιπτώσεις Δουβλίνου, δηλαδή με δικαίωμα να μεταβούν σε άλλες χώρες και να ενωθούν με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους (εφόσον τις δοθεί η δυνατότητα να κάνουν αίτηση ασύλου εδώ).
Άλλη φορά θα γράψω γι’ αυτά. Αυτή τη στιγμή άλλα τα επείγοντα προβλήματα.

1Ο Πέτρος Κωστόπουλος δήλωσε απερίφραστα ότι «ξεβλάχεψε την Ελλάδα με τα περιοδικά του», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Η απάντηση ήρθε από τον πρόεδρο της «Συντροφιάς Βλάχων Αθήνας», Αποστόλης Καψάλης.

Ο κ. Καψάλης γνωστός εργατολόγος, ερευνητής στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, όταν κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση του δημοσιογράφου «Εσάς, σας ξεβλάχεψε ο Πέτρος Κωστόπουλος;», με τον κύριο Καψάλη να απαντά: «Ευτυχώς, όχι!».

2του Πάνου Πέτρου

Το χτύπημα κατά της Συρίας από ΗΠΑ-Αγγλία-Γαλλία αποτελεί μνημείο ιμπεριαλιστικού κυνισμού.

Σε μια επί­θε­ση 60 λε­πτών, πε­ρί­που 100 πύ­ραυ­λοι εξα­πο­λύ­θη­καν ενά­ντια σε στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και ερευ­νη­τι­κά κέ­ντρα σε συ­ρια­κό έδα­φος.

Η κλι­μά­κω­ση δεί­χνει προς το παρόν να απο­φεύ­χθη­κε. Η Ρωσία είχε ενη­με­ρω­θεί εκ των προ­τέ­ρων για την επί­θε­ση, ώστε να απο­φευ­χθεί να πλη­γούν δικές της στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις (ενώ οι μη­χα­νι­σμοί επι­κοι­νω­νί­ας για απο­φυ­γή εμπλο­κής δεν έπα­ψαν να λει­τουρ­γούν στιγ­μή). Η Μόσχα με τη σειρά της είχε ει­δο­ποι­ή­σει τη Δα­μα­σκό, η οποία κα­τά­φε­ρε να «απορ­ρο­φή­σει» το χτύ­πη­μα, εκ­κε­νώ­νο­ντας τους στό­χους της επί­θε­σης.

Screen Shot 2018-04-15 at 8.21.29 AMτου ΑνέστηΤαρπάγκου

Η έξαρση των πολεμικών προετοιμασιών και ανταγωνισμών στην τελευταία περίοδο, με επίκεντρο ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής (από την Ρωσία μέχρι την Αίγυπτο και από τα Βαλκάνια μέχρι το Ιράν) τείνει να γίνει κυρίαρχη διάσταση τόσο στο εσωτερικό των εμπλεκομένων χωρών όσο και στο επίπεδο των οξυνόμενων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, συμμαχιών και μπλοκ.

Μά­λι­στα στις επι­μέ­ρους χώρες (π.χ. Ελ­λά­δα, Τουρ­κία, Συρία κλπ.) το ζή­τη­μα του εν­δε­χό­με­νο επι­κεί­με­νου πο­λέ­μου και των πο­λε­μι­κών συ­γκρού­σε­ων που διε­ξά­γο­νται, τεί­νει πλέον να γίνει κυ­ρί­αρ­χο στην οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή τους ατζέ­ντα, θέ­το­ντάς το σε εξαι­ρε­τι­κά υπο­δε­έ­στε­ρη μοίρα : Οι εθνι­κι­σμοί ανα­ζω­πυ­ρώ­νο­νται κατά τρόπο κα­τα­κό­ρυ­φο και λει­τουρ­γούν πλέον κα­τα­λυ­τι­κά σε ένα με­γά­λο μέρος των λαϊ­κών συ­νει­δή­σε­ων. Πρό­κει­ται για δια­σταυ­ρού­με­νους εν­δοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, πράγ­μα που κα­τα­δει­κνύ­ει τον γε­νι­κευ­μέ­νο χα­ρα­κτή­ρα των επι­διω­κο­μέ­νων γε­ω­στρα­τη­γι­κών ανα­κα­τα­τά­ξε­ων.

Εξοπλισμένο με 60 πυραύλους Τόμαχοκ-Κρουζ, το αμερικανικό αντιτορπιλικό «Ντόναλντ Κουκ» αποπλέει από τη Λάρνακα με προορισμό τα ανοιχτά της Συρίας, όπου αναμένεται να πάρει μέρος στην εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον της κυβέρνησης Ασαντ.

Εξοπλισμένο με 60 πυραύλους Τόμαχοκ-Κρουζ, το αμερικανικό αντιτορπιλικό «Ντόναλντ Κουκ» αποπλέει από τη Λάρνακα με προορισμό τα ανοιχτά της Συρίας, όπου αναμένεται να πάρει μέρος στην εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον της κυβέρνησης Ασαντ.

1του Σπύρου Αντωνίου

Το σκηνικό του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού στις δύο πλευρές του Αιγαίου, που έχει ως υπόβαθρο το ενεργειακό παιχνίδι στη ΝΑ Μεσόγειο και την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.

Σε αυτό το ανη­συ­χη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον, την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η συ­νά­ντη­ση των επι­κε­φα­λής των ευ­ρω­παϊ­κών επι­τε­λεί­ων με τον Ταγίπ Ερ­ντο­γάν στη Βάρνα της Βουλ­γα­ρί­ας, η οποία ασκεί και την προ­ε­δρία της ΕΕ. Στη συ­νά­ντη­ση δεν δι­καιώ­θη­καν οι ακρο­δε­ξιές φωνές, όπως του αυ­στρια­κού κα­γκε­λά­ριου Ζε­μπά­στιαν Κουρτς, που ζητά τη δια­κο­πή των εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων Τουρ­κί­ας-ΕΕ. Πε­ρισ­σό­τε­ρο υπήρ­ξε μια επι­βε­βαί­ω­ση των επι­μέ­ρους προ­τε­ραιο­τή­των των δύο μερών, μετά και τα συ­νε­χό­με­να επει­σό­δια των τε­λευ­ταί­ων χρό­νων (πρα­ξι­κό­πη­μα 2016, τουρ­κι­κή ει­σβο­λή στη Συρία, σύ­γκλι­ση Ρω­σί­ας-Τουρ­κί­ας-Ιράν, έξαρ­ση της ισλα­μο­φο­βί­ας στην Ευ­ρώ­πη κ.ά.), που διέρ­ρη­ξαν σε με­γά­λο βαθμό τις με­τα­ξύ τους σχέ­σεις.

1του Άγγελου Καλοδούκα

Τα ελληνικά ΜΜΕ δεν χάνουν ευκαιρία για προπαγάνδα κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν προσωπικά. Η μόνη κριτική προς την ελληνική πλευρά που επιτρέπεται από τα ελληνικά ΜΜΕ και την αντιπολίτευση (και μέρος της συμπολίτευσης) είναι προς ένα πρόσωπο: τον Πάνο Καμμένο. Πράγματι, καθημερινά ο κύριος Καμμένος δίνει μαθήματα ανευθυνότητας και πολεμοκαπηλίας. Είναι επίσης εύκολο να αποδώσουμε αυτή τη στάση του κυρίου Καμμένου στο άγχος του για την εκλογική επιβίωση του κόμματός του. Να αποδώσουμε στον πατριωτισμό του πολιτικά κίνητρα κάθε άλλο παρά ευγενή. Άλλωστε το ίδιο κάνουν πλειοδοτώντας σε πατριωτισμό η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι παίζουν με τη φωτιά προσδοκώντας πολιτικά οφέλη.

Με μια επιστολή παρακαταθήκη, τέσσερις ημέρες προτού πεθάνει ο Ρόμπυ Βαρσάνο, επιζήσας του Άουσβιτς και εκείνος που είχε αναγνωρίσει στη Θεσσαλονίκη τον Μάξ Μέρτεν (κύριος υπαίτιος της γενοκτονίας των Εβραίων της πόλης από τους ναζί) βοηθώντας στη σύλληψη και καταδίκη του, ευχαρίστησε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης για τη μετονομασία της οδού Χρυσοχόου σε οδό Αλβέρτου Ναρ.

Picture5

«Φθάσαμε στην Κω, μας βούλιαξαν τη βάρκα και βρεθήκαμε όλοι στη θάλασσα» θυμάται ο Ζαΐν, ο οποίος έκανε πάνω από 6.000 χιλιόμετρα όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Πακιστάν – Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων αγγίζει τα 3.000

Λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του τού είπε πως η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία θα πρέπει να πάει όταν τα πράγματα αγριέψουν στο Πακιστάν. Εξι μήνες αργότερα, ο 14χρονος Ζαΐν αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του και να διανύσει πάνω από 6.000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στην Κω.

Τον Μάρτιο του 2016, όταν τα σύνορα των Βαλκανίων είχαν πια κλείσει, ο ανήλικος από το Πακιστάν, έπειτα από παρότρυνση της μητέρας του, ξεκίνησε το ταξίδι για την Ελλάδα. Η κατάσταση στη χώρα του και μέσα στους κόλπους της ευρύτερης οικογένειάς του ήταν τεταμένη οπότε το ταξίδι - όσο επικίνδυνο κι αν αποδεικνυόταν - ήταν μονόδρομος για το μικρό αγόρι. Σε αντίθεση με άλλους ασυνόδευτους ανήλικους, που τελικός προορισμός τους ήταν κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το αγόρι ήθελε να έρθει και να μείνει στην Ελλάδα, να πάει σχολείο και να δουλέψει εδώ, όπως άλλωστε του είχε πει ο πατέρας του που είχε έρθει στη χώρα μας, πριν πεθάνει από καρκίνο.
Ολομόναχος χωρίς την προστασία ενηλίκου ξεκίνησε από το Πακιστάν για την Τουρκία. Το ταξίδι κόστισε στην οικογένεια του Ζαΐν 2.500 ευρώ. Γενικά δεν φοβήθηκε, λέει στα «ΝΕΑ», παρά μόνο όταν περπατώντας σε ένα επικίνδυνο και δύσβατο μονοπάτι βρέθηκε ξαφνικά σε γκρεμό. Ευτυχώς, τα κατάφερε. Εφτασε στα τουρκικά παράλια και πληρώνοντας άλλα 2.000 ευρώ «έκλεισε» θέση για το ταξίδι στην Ελλάδα. «Μέσα σε μία πλαστική βάρκα, πολύ μικρή, ήμασταν στριμωγμένοι 15 άνθρωποι. Κι ενώ φτάναμε στην ακτή, τη βούλιαξαν και βρεθήκαμε όλοι στη θάλασσα», θυμάται.
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. Στην Κω έμεινε λιγότερο από 12 μήνες σε έναν χώρο που με ένα χώρισμα από το υπόλοιπο κέντρο κράτησης προοριζόταν για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Η χωρητικότητά του ήταν 50-52 ανήλικα και τους πρώτους έξι μήνες τα παιδιά, περιγράφει ο Ζαΐν, ήταν απλά κλεισμένα μέσα, «μόνο φαγητό και ύπνο». Μετά το εξάμηνο, οργανώσεις πραγματοποιούσαν κάποιες «εκδρομές» στην πόλη της Κω.  Η σειρά του για να μεταφερθεί σε κάποια δομή φιλοξενίας έφτασε ύστερα από 10 μήνες. Στις 9 Ιανουαρίου του 2017 μπήκε στη Δομή Φιλοξενίας των Γιατρών του Κόσμου, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2016 και είναι μία από τις 48 δομές φιλοξενίας μακράς και βραχείας διαμονής συνολικής χωρητικότητας 1.118 θέσεων. Σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), εκτιμάται πως ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων αγγίζει τα 3.000 - πιο συγκεκριμένα, 2.940. Από αυτά το 96,6% είναι αγόρια και 3,4% κορίτσια, ένα 4,7% είναι παιδιά κάτω των 14 ετών.
ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο υπεύθυνος της Δομής Φιλοξενίας Χρήστος Δημόπουλος, η οργάνωση αρχικά σε συνεργασία με άλλους ξενώνες παρακολουθούσε τα ασυνόδευτα ανήλικα ως εξωτερικά ιατρικά περιστατικά. «Οταν όμως οι ροές ήταν τέτοιες και ο αριθμός των παιδιών αυτών ολοένα και μεγάλωνε, ήταν επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί ο ξενώνας φιλοξενίας των Γιατρών του Κόσμου», εξηγεί. Η επιλογή των παιδιών γίνεται από το ΕΚΚΑ. «Συνήθως ένα δύσκολο ιατρικά παιδί θα το παραπέμψουν στο δικό μας ξενώνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για δομή μόνο με παιδιά που έχουν ιατρικά προβλήματα». Στη συγκεκριμένη δομή ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται φτάνει τους 26.
Συνολικά 32 ανήλικα αγόρια 12 έως 18 ετών μένουν στη δομή της οργάνωσης σε ένα πενταώροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Τα 14 είναι πακιστανικής καταγωγής, τα υπόλοιπα είναι από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Μπανγκλαντές, τη Νιγηρία και το Ιράκ. Η ισορροπία σε ό, τι αφορά στις χώρες καταγωγής αλλάζει κάθε τόσο καθώς εξαρτάται από την πορεία των αιτημάτων που έχουν κάνει για μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παιδιά από τη Συρία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για θετική απάντησε σε τέτοιου είδους αιτήματα σε αντίθεση με παιδιά από το Πακιστάν ή τις αφρικανικές χώρες. Η κατανομή στη Δομή Φιλοξενίας των Γιατρών του Κόσμου αποτελεί μικρογραφία αυτής που καταγράφεται συνολικά για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 42,91% είναι από το Πακιστάν, το 24,52% από το Αφγανιστάν και από τη Συρία το 12,51%.
Οπως υπογραμμίζει ο Δημόπουλος, για τα ασυνόδευτα παιδιά δύο είναι τα προβλήματα από τα οποία θα πρέπει να προστατευθούν, η σεξουαλική εκμετάλλευση και ο κόσμος των ναρκωτικών.  Ο 16χρονος σήμερα Ζαΐν μένει με άλλα τρία παιδιά στο ίδιο δωμάτιο. Καθημερινά πηγαίνει στο Διαπολιτισμικό Σχολείο του Ελληνικού στην Α” τάξη του γυμνασίου. Αγαπημένα του μαθήματα είναι τα ελληνικά ενώ δυσκολεύεται αρκετά στη φυσική και στη γαλλική γλώσσα. Το μεγάλο του όνειρο, αν η αίτηση ασύλου του έχει αίσια κατάληξη, είναι ένα: να γίνει ηθοποιός.

Πηγή:http://www.tanea.gr