Στο Lidl της Μυτιλήνης υπάρχουν δύο ουρές, μία για ευρωπαίους και μία για πρόσφυγες

Στο Lidl της Μυτιλήνης υπάρχουν δύο ουρές, μία για ευρωπαίους και μία για πρόσφυγες

454

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση