Στο «Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων της Μαλακάσας», μέσα σε 40 ημέρες λειτουργίας, σ’ έναν χώρο εντελώς ακατάλληλο, ελεγχόμενο από το στρατό και την αστυνομία, σε σκηνές με μόνο δάπεδο την πλαστική βάση τους, προσπαθούν να επιβιώσουν περίπου 1100 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν.

Ανά­με­σά τους 360 παι­διά κάτω των 12 ετών, 35 έγκυ­ες γυ­ναί­κες, 4 παι­διά με ανα­πη­ρία, ένας επι­λη­πτι­κός με κα­θη­με­ρι­νές κρί­σεις, 40 ηλι­κιω­μέ­νοι, 30 έφη­βοι 12 έως 17 ετών χωρίς την οι­κο­γέ­νειά τους. Μετά τις πρώ­τες κρύες μέρες με τις βρο­χές και τη λάσπη, ζουν τώρα κάτω από τον καυτό ήλιο, παρέα με φίδια και σκορ­πιούς που οι ίδιοι σκο­τώ­νουν μέσα και έξω από τις σκη­νές τους.