ΒΙΝΤΕΟ

First they came for the Jews
And I did nothing to help them because I was not a Jew
Then they came for the communists
And I did nothing to help them because I was not a communist
Next they came for the trade unionists
And I did nothing to help them because I was not a trade unionist
And then they came for me
And there was no one left to help me

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Του Θανάση Κούρκουλα Στις αρχές ∆εκέµβρη δηµοσιεύτηκε η έκθεση τριών ΜΚΟ (Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Άρσις και Human Rights 360) µε συγκλονιστικά στοιχεία για δεκάδες περιπτώσεις...